Werkgevers

Als werkgever wil je dat je personeel dat lekker in hun vel zit. Je weet: gelukkige werknemers presteren beter, zijn minder vaak ziek, verhogen de werksfeer en blijven langer bij je werken.

Hoe houd je werknemers tevreden?

Uit onderzoek blijkt dat een aantal punten erg belangrijk zijn voor werknemers:

  1. Betrokkenheid: Werknemers willen deel uitmaken van een groter geheel. Door het geven van meer ruimte om zelf beslissingen te nemen, verhoogt hun tevredenheid. Personeel voelt zich meer verantwoordelijk en betrokken bij activiteiten.
  2. Waardering: Werknemers willen erkenning en beloning voor het werk dat ze doen. Geef regelmatig feedback over hetgeen ze (goed) doen.
  3. Mogelijkheid tot groei: In de vorm van trainingen en opleidingen. Werknemers willen blijven groeien in hun vak, maar ook op persoonlijk vak.
  4. Flexibiliteit: Werknemers willen kunnen meebepalen wanneer en waar ze werken. De mogelijkheid tot thuiswerken is erg populair. Belangrijk is dat hierover duidelijke afspraken bestaan; wanneer werkt de werknemer thuis/ op het werk en wanneer is de werknemer wel/niet bereikbaar.

NEEM CONTACT OP

Hoe draagt coaching bij aan de tevredenheid van werknemers?

Coaching komt tegemoet aan de wens van werknemers om te kunnen blijven groeien (in hun vak). Bij coaching staat persoonlijke en/ of professionele ontwikkeling centraal. (beter omgaan met stress, talentontwikkeling, grenzen stellen) Als werkgever of leidinggevende kun je coaching inzetten als extra tool om het beste uit werknemers te halen. Door coaching:

  1. weet de medewerker zijn/haar talenten en kwaliteiten beter in te zetten
  2. heeft hij/zij meer zelfvertrouwen
  3. worden zijn/haar prestaties verbeterd
  4. wordt de duurzame inzetbaarheid van de werknemer vergroot

Coaching heeft een ‘klik’ nodig

Veel bedrijven hebben coaches in dienst. Heel handig, maar dit heeft ook nadelen. Coaching heeft alles te maken met een persoonlijke ‘klik’ die er moet zijn tussen coach en coachee. Wanneer deze er niet is, beïnvloedt dit een coachingstraject mogelijk negatief. Het is belangrijk als werkgever om de ruimte te bieden aan personeel, zelf een coachee te kiezen (buiten het bedrijf).

NEEM CONTACT OP

Communicatie tussen werkgever, werknemer en coach

De gesprekken tussen werknemer en coach zijn altijd vertrouwelijk. Toch wil je als werkgever weten hoe de voortgang is. Daarom plan ik, in overleg, regelmatig 3-gesprekken in. In deze gesprekken bepaalt de werknemer wat hij/zij inhoudelijk kwijt wil over de gesprekken. Ik werk met een coachingscontract, dat door alle drie partijen wordt ondertekend, waarin afspraken staan over de frequentie en duur van de coachingsgesprekken. Daarnaast staat in dit contract het doel SMART geformuleerd en wanneer er geëvalueerd wordt. Ook staan er afspraken over de frequentie van de 3-gesprekken.