Tip 10: Verwacht minder

We hebben allemaal verwachtingen; van onszelf, van anderen en van situaties. En deze sturen, bewust en vooral onbewust, ons leven. Gaat alles zoals we verwachten, zijn we blij. Maar als dingen anders lopen, schieten we in de stress, zijn we teleurgesteld, verbaasd, gefrustreerd en van de leg. Hoe hoger je verwachtingen zijn, hoe groter de kans dat het je negatieve emoties oplevert.

En jouw verwachtingen hebben ook invloed op je omgeving. Denk aan het Rosenthal effect (Pygmalion effect) waarbij de leerlingen van leerkrachten met positieve en hoge verwachtingen van hen, meer groei doormaken dan de leerlingen waarvan leerkrachten lagere en negatieve verwachtingen hadden.

Verwachtingen zijn er om ons houvast te geven. Ze geven ons een veilig gevoel en het idee dat we controle hebben over ons eigen leven. De verwachtingen die we hebben baseren we op eerdere ervaringen. Die gaan zelfs terug naar onze kindertijd.

Het is niet de bedoeling om dan helemaal geen verwachtingen meer te hebben. Dat zou erg jammer zijn. Denk bijvoorbeeld aan de voorpret van een geplande vakantie. Of het water in de mond als je iets lekkers gaat eten. Het geheim zit in het temperen van de verwachtingen.

En daar zijn hele concrete tips voor:

1. Neem een flexibele levenshouding aan en denk niet tot in de details uit hoe dingen gaan en hoe je leven er uit zal zien. Op deze manier beweeg je makkelijker mee met veranderingen.

2. Bespreek je verwachtingen met anderen. Vertel aan betrokkenen hoe jij dingen ziet en wat jij van iets verwacht.

3. Heb positieve verwachtingen of stuur ze positief bij. Denk als Pippie Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

4. Gaan zaken anders dan je verwacht, label ze dan niet meteen als negatief, maar als ‘anders’.