Tarieven en vergoedingen

positive-954797_1920

De Binnenplaats Coaching hanteert de volgende tarieven:

 • voor face-to-face coachingsgesprekken €100,- euro per sessie van 1,5 uur.
 • voor e-coaching €100,- euro per week. Hierin zitten:
   • 2 of 3 contactmomenten via de mail.
   • een gesprek via videobellen.
 • voor scholieren en studenten €50,- euro per week/sessie.

Elk traject is maatwerk. Het standaard tarief vormt een indicatie van de kosten. Gemiddeld duurt een regulier coachingstraject ongeveer 6 sessies van 1,5 uur en e- coachingstrajecten 3 tot 6 weken, afhankelijk van de hulpvraag.

NEEM CONTACT OP

Vergoedingen

Coaching wordt door de meeste zorgverzekeringen niet vergoed. Toch zijn er een heel aantal manieren om coaching  (gedeeltelijk) vergoed te krijgen:

 1. Neem contact op met je zorgverzekering. Mogelijk wordt coaching toch (deels) vergoed door het in de aanvullende zorgverzekering onder counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen weg te zetten.
 2. Lees je CAO na. Het is mogelijk dat hierin een coachingsbudget is opgenomen. Zo is er voor docenten een vergoeding geregeld van 500,- euro per jaar en op basis van de CAO Ziekenhuizen heb je eens in de 5 jaar recht op vergoeding van een loopbaantraject.
 3. Ga in gesprek met je werkgever, leidinggevende of HR manager. Hij/zij heeft een budget voor scholing. Vaak zijn de kosten van een training of cursus hoger dan die van coaching. Daarnaast wordt coaching over het algemeen als effectiever dan een training/cursus ervaren. De werkgever heeft ook de plicht om te zorgen voor ‘goed werkgeverschap’ in het kader van de Psychosociale arbeidsbelasting. Onderzoek wat er beschreven staat en geregeld is in de organisatie waarin je werkt en ga in gesprek met je leidinggevende, vertrouwenspersoon of iemand van HRM en maak je behoefte aan ondersteuning bekend.
 4. Neem contact op met de bedrijfarts in het kader van burn-out preventie.
 5. Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan is het waarschijnlijk mogelijk om een coachingstraject vergoed te krijgen als dat gericht is op re-integratie.
 6. Bij de belastingdienst  kun je als particulier de kosten als scholingskosten laten aftrekken. Belangrijk is dan wel dat de coaching een ‘leertraject’ is, gericht op je (toekomstig) beroep of het op peil houden of verbeteren van je kennis en vaardigheden om je positie te behouden of om hogerop te komen. Als ondernemer zijn de kosten voor coaching aftrekbaar als bedrijfskosten. Neem hiervoor contact op met je accountant of boekhouder.
 7. Vraag een PGB aan. Via een Persoonsgebonden Budget is het mogelijk om coaching vergoed te krijgen.
 8. In het geval je een uitkering krijgt, kun je contact opnemen met het UWV. In het kader van herstel en re-integratie is het mogelijk om gebruik te maken van een budget. Hiervoor moet dan een Individuele Re-integratie Overeenkomst gesloten worden. Als je ziek thuis zit, moet er in de 6e ziekteweek (Wet Poortwachter) een plan opgesteld worden (UWV i.s.m. je werkgever) om weer te re-integreren. Coachingstrajecten kunnen in dit plan worden opgenomen en daarmee worden ze vergoed.