privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in de coachpraktijk verwerkt De Binnenplaats je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe er met deze persoonsgegevens omgegaan wordt, is deze privacyverklaring opgesteld.

model-privacyverklaring