Personal Coach

Wat stagneert jou momenteel? Heb je het gevoel dat je zoveel moet dat je niet echt van het leven kunt genieten? Kun je geen ‘nee’ zeggen? Kamp je met onzekerheid of faalangst? Weet je eigenlijk niet wat je wilt en ben je zoekende naar een zinvolle richting? Of wil je je communicatieve vaardigheden verbeteren en wil je gewoon meer inzicht in je gedrag? Dan kan een personal coach je verder helpen. Deborah Wolting daagt je uit tot:

  1. Bewustwording en persoonlijke groei
  2. Het vergroten van zelfvertrouwen
  3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden in werk en privé situaties

Het beste uit jezelf halen

Deborah Wolting is personal coach en gedragsspecialistAls jij de uitdaging aan durft te gaan om je te verdiepen, verbreden en te groeien, laat het haar dan weten. Samen met haar onderzoek je wat jij wilt en hoe je dat kunt bereiken. Ze zal met je meedenken en je ondersteunen. Deborah Wolting is er van overtuigd dat met een beter beeld van je krachten, talenten en passies, je het beste uit jezelf kunt halen.

Werkwijze

Een coachingstraject begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden jouw doelen bepaald. Er wordt gekeken op welke manier jouw persoonlijke effectiviteit vergroot kan gaan worden.

Tijdens een personal coachsessie leer je bewuster naar jezelf kijken op basis van de door jou in gebrachte coachvraag. Deborah Wolting gaat samen met jou werken aan jouw coachvraag en de eventuele vraag onder deze vraag, waarbij we zowel werk- als privé-issues aan de oppervlakte brengen en gerichte en concrete handvatten op maat aanbieden. Coaching kan helpen als je meer zelfinzicht en zelfkennis wilt krijgen, maar ook in het kader van burn- out preventie en reintegratie.

Toekomst

Coaching is gericht op het heden en de toekomst. We hebben het over wat maakt dat je doet wat je doet, wat de effecten zijn geweest van gemaakte keuzes, onderliggende drijfveren, jouw blauwdruk, eventuele belemmerende patronen in jouw mate van zelfsturing en zelfmanagement en de huidige balans tussen denken en voelen. Ook nemen we, indien nodig, de onderliggende emotielagen mee zodat je (weer) zelfstandig en zelfbewust kunt functioneren. Hierin onderscheidt coaching zich van begeleiding van bijvoorbeeld een psycholoog, waarbij nadrukkelijker naar het verleden wordt gekeken.

Personal coaching levert positieve resultaten op voor zowel jezelf als voor jouw omgeving. Meer bewustwording leidt namelijk tot bewustere keuzes en het nemen van meer verantwoordelijkheid en dit heeft een positief effect op elke omgeving.