Gedragsspecialist

Wat doet een gedragsspecialist?

Naast Professioneel Coach is Deborah sinds 2009 ook Gedragsspecialist. Een gedragsspecialist heeft kennis van uiteenlopende gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en kan handelingssuggesties geven, helpen bij het opstellen van een (gedrags)veranderingsplan en coachen/begeleiden. Een gedragssspecialist is over het algemeen werkzaam binnen een schoolorganisatie. Deborah biedt deze expertise aan naast coaching omdat deze naadloos bij elkaar aansluiten en zelfs overlappen. Met haar (achtergrond) kennis en vaardigheden helpt Deborah jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en hun betrokkenen (bv ouders en school) door het geven van meer inzicht. Want hoe reageer je in een lastige situatie? Hoe ga je hier als ouder en docent mee om?

Werkwijze

Bij een intakegesprek wordt in kaart gebracht welke problemen er spelen. Deborah gaat in gesprek met de jongere en met betrokkenen. Daarnaast kan zij observeren in bijvoorbeeld de schoolsituatie. Het kan zo zijn dat er meer informatie nodig is. Waar nodig verwijst Deborah door naar bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater om een intelligentie of psychologisch onderzoek laten doen.

Als alle informatie compleet is, stelt Deborah een plan op waarin het doel, de intensiteit, lengte en de manier van coachen/ begeleiden wordt beschreven. Ook hier kan het wenselijk zijn om door te verwijzen naar andere hulpverlening voor een specifieke therapie zoals bijvoorbeeld EMDR. Deborah gaat graag de samenwerking aan met hulpverleners en school/werk om te komen tot een gestroomlijnd plan. Samenwerking verhoogt de opbrengsten aanzienlijk.

Gedrags- en ontwikkelingsproblemen  

‘Men spreekt van een stoornis als het probleem niet te verhelpen is en de persoon ermee moet leren omgaan. Een stoornis vindt haar oorsprong vooral in het lichaam, de stoornis is voornamelijk in aanleg meegegeven. Een probleem heb je, het staat meer buiten de persoon, een gedragsprobleem is zodoende voornamelijk reactief van aard. …  Er zijn dan belemmeringen die hun oorsprong vinden in de omgeving en zij laten de ontwikkeling minder soepel verlopen. Er is een situatiegebondenheid.’ (Van Lieshout, 2002, p16)

* Lieshout, T. van (2002) ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen – Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten’, Houten / Diegem: Bohn Stafleu van Loghum