Coaching

Vrijblijvende intake

Een coachingstraject start met een intake/kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we of er een ‘klik’ is. Ook bespreken we waar je tegen aanloopt en of en hoe ik je kan helpen. Aan het eind van het gesprek doe ik een voorstel voor een plan van aanpak.cropped-p1020856.jpg

Bezoek deze pagina voor meer informatie over mijzelf:

OVER DEBORAH WOLTING

Coachingscontract/ Werkafspraken

Als we besluiten dat we samen aan de slag gaan, stellen we een contract/overeenkomst op. Dit coachcontract ondertekenen we beiden. Hierin leggen we een aantal afspraken ligt: tussen welke partijen de overeenkomst geldt, het tarief, de sessies (aantal en duur), de duur van de overeenkomst, de vertrouwelijkheid en de inspanningsverplichting van de coachee.

agreement-3476369_1920

Coachingstrajecten op maat

Elk coachingstraject begint met een doelstelling, SMART geformuleerd, maar daarna is elk traject uniek. Ik pas mij aan aan wat jij wilt, kunt en nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ik bepaalde methodieken wel of niet gebruik of dat ik mijn vraagstelling en coachstijl aanpas. Tijdens een coachingstraject evalueren we regelmatig, zodat we ook op deze momenten de gelegenheid hebben om de doelstelling of de manier van aanpak aan te passen.

Eigenaarschap ligt bij de coachee

Uiteindelijk ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling. Je geeft zelf vorm en inhoud aan je ontwikkelingsproces en daarmee aan je eigen leven. Mijn rol is hierin faciliterend.

Voor wie is De Binnenplaats Coaching

De Binnenplaats coacht mensen die vermoeid, gestrest en geprikkeld zijn; mensen op weg zijn naar een burn-out. Op de homepagina staan nog een aantal kenmerken genoemd. Wanneer je je in een aantal van deze punten herkent, is de Binnenplaats waarschijnlijk iets voor jou. Mocht blijken, tijdens de intake of later in het coachingstraject, dat er sprake is van een daadwerkelijke burn-out, zal ik je doorverwijzen naar passendere hulpverlening.

Tarieven

De kosten van een coachingssessie vind je via onderstaande link. Hier vind je ook mogelijke manieren om coaching (deels) vergoed te krijgen:

TARIEVEN

yes-593834_1920