Coaching

Een coachingstraject start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we of er een ‘klik’ is. Ook bespreken we waar je tegen aanloopt en of en hoe ik je kan helpen. Aan het eind van het gesprek doe ik een voorstel voor een plan van aanpak.

Als we besluiten dat we samen aan de slag gaan, stellen we een contract/overeenkomst op. Dit coachcontract ondertekenen we beiden. Hierin leggen we een aantal afspraken ligt: tussen welke partijen de overeenkomst geldt, het tarief, de sessies (aantal en duur), de duur van de overeenkomst, de vertrouwelijkheid en de inspanningsverplichting van de coachee.

p1020357-1

 

 

 

Waarom Voice Dialogue?

Deborah is tijdens de opleiding tot professioneel coach in aanraking gekomen met de coachingsmethode/tool Voice Dialogue. Het laagdrempelige, eenvoudige, verfrissende en respectvolle karakter van deze methode sprak haar meteen enorm aan. Het komende jaar zal dan ook in het teken staan van het verder specialiseren in deze methodiek.

Wat is Voice Dialogue?

“Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Deze delen noemen we de “disowned selves”.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.”

Bron: voicedialogueworld.com/nl

Wanneer Voice Dialogue?

Voice dialogue is een inzichtgevende methode die toepasbaar is in veel situaties. Vaak gaat het in de situaties om een dilemma; om een (moeilijke) keuze die gemaakt moet worden. Dit kan zijn op het gebied van loopbaan en carriere, maar ook over relaties met andere mensen. Voice Dialogue helpt daarnaast bij conflictsituaties.

Heb je je wel eens afgevraagd wie in jou (welke ‘ik’) aan het woord is als je een vergadering leidt, of een presentatie? Hoe je voor de klas staat of hoe je leiding geeft? En is het misschien handiger/effectiever/plezieriger om een andere ‘ik’ aan bod te laten komen? Je kunt je voorstellen dat een vergadering die geleid wordt door je ‘clowneske ik’ heel anders verloopt dan door je ‘schooljuffrouw ik’.

Voorbeelden van hulpvragen:

  • Ik zit met een dilemma en ik weet niet hoe ik verder moet
  • Ik zou zo graag meer ….., maar het lukt me niet
  • Zal ik nu wel of niet voor die baan gaan?
  • Waarom stoor ik me altijd aan …..?
  • Het lukt me niet om met … in gesprek te komen
  • Wat in mij zorgt er nu voor dat ik meteen boos word, of moet huilen in die situatie?

P1020841 - Edited (1)