Belangrijke documenten

Internationale Ethische Code (IEC)

De Internationale Ethische Code (IEC) biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe beroepscoaches omgaan met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Omdat De Binnenplaats is aangesloten bij NOBCO,  houdt zij zich aan de richtlijmen van de IEC.

klik hier voor de IEC

Klachtenreglement

Soms komt er een klacht over een coach. Dan geldt de IEC als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van maatregelen op basis van een klachtenprocedure. Klik hier voor het Klachtenreglement NOBCO-coaches.